Teknologi  

Contoh Pelanggaran (HAM) Ringan dan Berat di Indonesia- Setiap maunsia sudah pasti akan mempunyai hak asasi manusia yang wajib dihormati