Informasi  

Vào ngày 29 tháng 1, một video clip của cặp Đôi Ngọc Trinh và Hoàng Kiều đã gây sốc cho vũ trụ Truyền thông Xã hội Việt nam.